Rydval Plus s.r.o. - zemní práce s technikou JCB a Caterpillar
ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE
ok výkopy pro bazény, čističky, jímky
ok nakládka zeminy, písků, štěrků a sutí
ok štěrkování a renovace cest
ok vrtání jam do země pro sloupy a kůly
ok strojní bourání hydraulickým kladivem

        CAT - schema