Poptáváte zemní práce?  Naše nabídka:
 

ok  terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, strojní výkopové práce podkopem, 
ok  výkopy drenážních rýh kolem základů staveb. 

ok  výkopy základů staveb, zahrnovací práce, hloubení bazénů. 
ok  vrtání jam do země pro sloupy a kůly.

Poptáváte demoliční - bourací práce? 
ok  provádíme demolice objektů včetně odvozu a úklidu demoličního odpadu. 
ok  vše v souladu s platnými předpisy a zákony.


Přivezeme Vám: 
ok  zeminu a stavební materiály - štěrky a písky, nebo i beton.

Rydval Plus s.r.o. - zemní práce s technikou JCB a Caterpillar
ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE
ok výkopy pro bazény, čističky, jímky
ok nakládka zeminy, písků, štěrků a sutí
ok štěrkování a renovace cest
ok vrtání jam do země pro sloupy a kůly
ok strojní bourání hydraulickým kladivem

        CAT - schema